Δάσκαλοι: Να επανεξετάσει το ΥΠΑΙΘ την παράταση του διδακτικού έτους

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Αλέξανδρος Δελμούζος»