Αιματοχυσία στον Αμαζόνιο: Νεκροί ιθαγενείς που υπερασπίζονται τα εδάφη τους από την παράνομη υλοτομία

Ο Μπολσονάρου τάσσεται υπέρ της εμπορικής εκμετάλλευσης των εδαφών των αυτοχθόνων