ΕΡΓ.Α.Σ: Καταγγέλλουμε την ποινικοποίηση της απεργίας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ!

Να ικανοποιηθούν τώρα όλα τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία!