Πρόσφυγες στον Καραβόμυλο. Του παπά Χρήστου Ζαρκαδούλα

“Κοινός εχθρός και των προσφύγων-μεταναστών και δικός μας είναι οι ισχυροί του κόσμου, ο ιμπεριαλισμός και οι μηχανισμοί του”