Η δράση του κινήματος BDS κατά το 2022: εμπειρίες από το ετήσιο πανευρωπαϊκό Forum

Το BDS Greece συμμετείχε στο πανευρωπαϊκό forum των πρωτοβουλιών BDS