Παγκόσμια ομερτά! – ΗΠΑ, κράτος ανελεύθερο και δολοφονικό και για το λαό του

Οι ρατσιστικές και φασιστικές πράξεις βίας εξακολουθούν –
Μαζί και οι λαϊκές αντιστάσεις