Όταν κάποιοι το “για πάντα” το εννοούν

Παγκόσμια μέρα ζώων