«ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ στον μισαναπηρισμό σας»

Παγκόσμια και Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία