Πάμπλο Πικάσο: Σκέψεις για τη Ζωγραφική (Επιθεώρηση Τέχνης, Φλεβάρης 1956)

“Επιθεώρηση Τέχνης” Φλεβάρης 1956, τ.14, σ.σ.154-156