Για την Ημέρα του Εκπαιδευτικού: Ο Μύθος της Σπηλιάς (Πλάτωνος, Πολιτεία 514α – 517 α)

Γιάννης Σπυράλατος