Σήμερα Σάββατο στη Σιβιτανίδειο Σχολή: Ο Δράκος του Σβαρτς στο υπόγειο

Πολιτιστική Ομάδα ΕΛΜΕ Ν. Εύβοιας