Η Ουκρανική κρίση ανασχηματίζει τις ενδοϊμπεριαλιστικές σχέσεις και πυροδοτεί το μιλιταρισμό στην Ευρώπη

Ενίσχυση των πολεμοκάπηλων χαρακτηριστικών της ΕΕ