«Κύκλοι της κολάσεως»: Η Οργάνωση X και η Ειδική Ασφάλεια 1943-44

Η «χρυσή εφεδρεία» του κυβερνητικού στρατοπέδου