Λενινισμός και Πόλεμος

Απόλυτη απαίτηση του Μαρξισμού η συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης