Κινητοποίηση σήμερα για το δικαίωμα στη δωρεάν μετακίνηση των μαθητών

Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων