Παράταση ωραρίου στα Ολοήμερα: Η προσαρμογή του σχολείου στις εργασιακές σχέσεις-λάστιχο των γονιών

Η υποκρισία της υπουργού Παιδείας και της κυβέρνησης Μητσοτάκη