Οι δρόμοι, ένα τραγούδι, μια πράξη αντίστασης (ακούστε το εδώ)

Οι δρόμοι