Τα οικονομικά εγκλήματα και τα σκάνδαλα της Χούντας

από το “Τάμα του Έθνους” μέχρι τα “μαύρα κρέατα” από τη Ροδεσία.