Σύντομο ιστορικό των στρατοπέδων συγκέντρωσης

Και μια μαρτυρία για το Νίκο Ζαχαριάδη στο Νταχάου