Το αλάτι της γης του Νταγκεστάν (βίντεο)

Μία παράδοση 500 χρόνων