Για τη συγκέντρωση στο Νοσοκομείο Φιλιατών

Ανταπόκριση από την ΕΡΓΑΣ