• Το Νοσοκομείο Ρόδου εμφανίζεται να διαθέτει 4 κλίνες ΜΕΘ οι οποίες είναι «φαντάσματα»

    29 Δεκεμβρίου 2020

Στην επικαιρότητα