Προωθούνται νομοθετικές αλλαγές για την αύξηση της εργατικής εκμετάλλευσης

Επιτα­κτική η ανάγκη έγκαιρης μαζικής κινητοποίησης του εργατικού κινήματος