Νομισματικός πόλεμος: Η Ελλάδα στα πρώτα θύματα

Ο νομισματικός πόλεμος προκαλεί πτώχευση και χρεοκοπία των θυμάτων του