Το Μ-Λ ΚΚΕ στη διεθνιστική εκδήλωση στη Νομική Σχολή

Ο χαιρετισμός-ανακοίνωση του Μ-Λ ΚΚΕ