Σίγησε οριστικά η φωνή της Ασπασίας Δεμερούκη…

Ν.Ξ.