Οι “ασυλοφάγοι”: Τα περί «πα­ρα­βα­τι­κό­τη­τας, ανο­μί­ας, δια­κί­νη­σης ναρ­κω­τι­κών κλπ» απο­τε­λούν προ­σχή­μα­τα

Από τους Ναζί η πρώτη κα­τα­γε­γραμ­μέ­νη κα­τα­πά­τη­ση του πα­νε­πι­στη­μια­κού ασύ­λου στη χώρα μας