Όχι δεν θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί..

Νίκη Πετράκη