Εργασία, ασφάλιση, ανεργία: Να δεις τι σου ‘χω για μετά

Τι περιλαμβάνει ο νεοφιλελεύθερος σχεδιασμός για την επόμενη τετραετία