Νεομακαρθισμός στις σχολικές τάξεις στις ΗΠΑ

Σχολικές επιτροπές απαγορεύουν βιβλία με “τολμηρό” περιεχόμενο – Δεξιοί λαϊκιστές παρασύρουν γονείς στους δρόμους