Νέα σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη: Τάφος 4.400 χρόνων στη νεκρόπολη της Σακάρα κοντά στο Κάιρο

Κοντά στο Κάιρο