Καταχώνουν στη γη τον μεγαλοπρεπή ναό της Αφροδίτης

Θεσσαλονίκη