Λουκασένκο, Ναβάλνι και ο αγωγός Nord Stream 2

Δύο φαινομενικά ασύνδετα γεγονότα φαίνεται πως καθορίζουν την τύχη του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2