Διαλύοντας την Εθνική Άμυνα κομμάτι-κομμάτι

Τι προκύπτει από τις δηλώσεις του ΥΠΕΘΑ