Κερδίζοντας από τον πόνο των άλλων

Στη διάρκεια των 24 μηνών της πανδημίας δημιουργήθηκαν 573 νέοι δισεκατομμυριούχοι, δηλαδή ένας κάθε 30 ώρες!