Νέα δώρα στους καναλάρχες, γενική απορρύθμιση του τηλεοπτικού τοπίου

Προωθείται η κατάργηση του νόμου αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών