«Έχουμε ευθύνη ΔΑΣΚΑΛΟΙ. Εμείς να σταματήσουμε το δηλητήριο. Έχουμε ευθύνη.»

Μελιόπουλος Γιάννης