• Η σύνταξη και η δημοσίευση του Μανιφέστου βρίσκει τις ρίζες της στην προσπάθεια του προλεταριάτου να ανασυντάχθει, να οργανωθεί και να νικήσει οραματιζόμενο τη νέα κοινωνία, την κομμουνιστική.

    4 Ιανουαρίου 2023

  • Η σύνταξη και η δημοσίευση του Μανιφέστου βρίσκει τις ρίζες της στην προσπάθεια του προλεταριάτου να ανασυντάχθει, να οργανωθεί και να νικήσει οραματιζόμενο τη νέα κοινωνία, την κομμουνιστική.

    3 Ιανουαρίου 2022

Στην επικαιρότητα