Ογκανίζουν περί πατρίδος, θεσμών, πατριωτισμόν, φοβούμενοι μήπως μείνουν εκτός του αχυρώνος

Βουλευτές, επίδοξοι βουλευτές, πολιτικοί κάθε είδους, πηδούν σα τα βατράχια, από το ένα κόμμα στο άλλο