Η διπλή “φύση” των μαθητών των λαϊκών στρωμάτων και ο ρόλος των εκπαιδευτικών

Είναι γνωστό, τι «κληρονομούν» τα «άλλα» παιδιά: πρώτα και κύρια τη στέρηση των μορφωτικών αγαθών που συνοδεύει την οικονομική στέρηση