ΣΕΚΑ: Λήξη πολυήμερης απεργίας στη Γραμμή 4 – Το τέλος είναι μόνο η αρχή

Δέσμευση της εταιρίας για μισθολογικό αναβιβασμό στο ύψος της ΣΣΕ του ΣΕΚΑ