Συγκέντρωση διαμαρτυρίας υπό βροχή για το Nοσοκομείο της Κέρκυρας

Ανταπόκριση – Κ.Ο. Κέρκυρας Μ-Λ ΚΚΕ