Η κρίση νερού στη Χιλή φτάνει σε οριακό σημείο

Η Χιλή είναι η μόνη χώρα που το σύνταγμά της λέει ότι τα δικαιώματα του νερού αντιμετωπίζονται ως ιδιωτική ιδιοκτησία