Το Κορωπί και οι ναζί, τότε (1944) και τώρα (2019) ή πως προσπαθούν να ξαναγράψουν την Ιστορία

Αντιδραστική αναθεώρηση της ιστορίας