2 Μαρτίου 1919: Ιδρύεται η Γ’ Κομμουνιστική Διεθνής (Κομιντέρν)- Στόχοι και τακτική, οργάνωση και ονομασία του κόμματος

Κομιντέρν