… κάνω, όμως, αυτό που μου αναλογεί…

Μια διδακτική ιστορία