Κοινωνικές τάξεις: πως εμφανίστηκαν; υπάρχουν ακόμα;

Κοινωνικές τάξεις: πως εμφανίστηκαν; υπάρχουν ακόμα;