Η κοινωνική σύνθεση του φοιτητικού πληθυσμού

Με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, οι ανισότητες πρόσβασης στα ΑΕΙ «ζουν και βασιλεύουν».