Ορισμένες πλευρές των κοινωνικών σχέσεων

Η μαρξιστική ηθική είναι βασισμένη στη γνώση του κοινωνικού χαρακτήρα της ατομικότητας