Μετανάστες: 100δες θάνατοι σε Έβρο και Μεσόγειο – κλειστά σύνορα σχεδιάζει η Ε.Ε.

Έβρος. Το ποτάμι σύνορο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας γίνεται συχνά ο υγρός τάφος των απελπισμένων μεταναστών και προσφύγων